При спортния риболов широко се използва практиката известна под името „хвани и пусни“ (catch&release, англ.). При нея уловената риба бива освобождавана и връщана във водоема.  В България този режим се въвежда със заповед на министъра на земеделието, храните и горите през 2014 година в различни реки и участъци от реки. Тази заповед вече няколко пъти беше актуализирана и разширявана. Безспорен е факта, че от както съществува този режим реките включени в него са по-богати на рибни ресурси, а риболовците-любители са все повече и по-доволни

С годините и натрупания опит се наблюдава обаче следното неприятно явление: значителна част от уловените и пуснати риби загиват или имат съществени физиологични проблеми в резултат от получени наранявания или стрес.